Lucrări executare marcaj rutier parcări

196

Denumire achiziție directă:Lucrări executare marcaj rutier parcări

Data publicării: 04.12.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.900,00 lei fără TVA/100 mp
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 38811/03.12.2019

-Caiet de sarcini

-Formulare 1,2,3,4,5,19

Data limită depunere oferte: 09.12.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: SC FLOROMAR PROD SRL Cluj-Napoca
Câștigător: SC FLOROMAR PROD SRL Cluj-Napoca
Preț ofertat: 2900 lei fără TVA/100 mp
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2