Lucrări executare marcaj rutier parcări

218

Denumire achiziție directă:Lucrări executare marcaj rutier parcări

Data publicării: 13.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.900,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 35916
-Caiet de sarcini
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 19.11.2019  Ora: 23:59
Observații:MARCAJ RUTIER PARCARI-100 mp
Ofertanți: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTĂ!
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2