Modificare branșament electric Hala de lactate-spor de putere

205

Denumire achiziție directă:Modificare branșament electric Hala de lactate-spor de putere

Data publicării: 22.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 21.848,73 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 33233/18.10.2019

-Caiet de sarcini nr. 31206/01.10.2019, Aviz tehnic de racordare nr. 601018129329/12.10.2018, Plan de amplasament și delimitare a imobilului nr. cadastral 53663, Reactualizare PUG-Municipiul Câmpia Turzii

-Formulare 1,2,3,4,5,19

Data limită depunere oferte: 25.10.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2