Modificare branșament electric Hala de lactate-spor de putere

263

Denumire achiziție directă:Modificare branșament electric Hala de lactate-spor de putere

Data publicării: 09.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 21.848,73 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr. 32172/09.10.2019

-Caiet de sarcini nr. 31206/01.10.2019

-Aviz tehnic de racordare nr. 601018129329/12.10.2018

-Plan de amplasament și delimitare a imobilului nr. cadastral 53663

-Reactualizare PUG-Municipiul Câmpia Turzii

-Formulare 1,2,3,4,5,19

Data limită depunere oferte: 16.10.2019 Ora: 23:59
Observații: Raspuns Solicitare de clarificari nr Ad 32904/16.10.2019
Ofertanți:ACHIZITIE ANULATA-Nu a fost depusa nici o oferta
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 3