,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Muncipiului Câmpia Turzii pe anul 2020“

389

În temeiul dispoziţiilor art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice:

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Muncipiului Câmpia Turzii pe anul 2020   

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele aferente, referatul de aprobare şi raportul compartimentului de specialitate.

Pe această cale îi informăm pe cetățenii municipiului Câmpia Turzii  că pot trimite în scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 4.02.2020.

Eventualele contestații, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1