Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat, aprobat prin H.C.L.nr. 2/2012 cu modificările și completările ulterioare

189

În temeiul dispoziţiilor art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice proiectul de act normativ:

„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat, aprobat prin H.C.L.nr. 2/2012 cu modificările și completările ulterioare”

 În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare şi raportul compartimentului de specialitate.

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 19.07.2019.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1