Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2018, mai mici de 40 lei

286

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turziisupune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privindanularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2018, mai mici de 40 lei”

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitatei privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul www.campiaturzii.ro

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 02.11.2018.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1