Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului pentru inchirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii

432

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului pentru inchirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii”.

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul  www.campiaturzii.ro

Secțiunea Anunțuri – Transparență decizională

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 15.04.2019.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

 

FIȘIERE

Total Documente: 1