Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea anexei 4.17 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în Municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și a Caietului de sarcini privind efectuarea activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat, aprobat prin HCL 2/2012

408

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea anexei 4.17 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în Municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și a Caietului de sarcini privind efectuarea activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat, aprobat prin HCL 2/2012”

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, situația tarifelor maximale pentru serviciul de transport în regim de taxi, expunerea de motive și raportul de specialitatei privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul  www.campiaturzii.ro

Secțiunea TRANSPARENȚĂ – Transparență decizională

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 29.07.2019.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1