Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

236

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii”.

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate și anexele nr. 1-10,  privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul  www.campiaturzii.ro

Secțiunea Anunțuri – Transparență decizională

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 25.03.2019.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1