Proiectul de hotărâre cu caracter normativ, privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile de reabilitare oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități psiho-motorii, de către Centrul de zi Carine pentru anul 2019

285

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile de reabilitare oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități psiho-motorii, de către Centrul de Zi Carine pentru anul 2019”

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexa aferentă, expunerea de motive și raportul de specialitatei privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul  www.campiaturzii.ro

Secțiunea Anunțuri – Transparență decizională

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 25.12.2018.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1