Raportul informării și consultării publicului cu privire la elaborarea PUZ și RLU aferent pentru lucrarea : Construire clădiri mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare), clădire pentru servicii, construire spălătorie auto, self-service, amplasare totem, amenajări exterioare, împrejmuiri, amenajare accese branșamente și racord utilități strada Laminoriștilor, nr.90, 90A, 90B, 94 în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

95

FIȘIERE

Total Documente: 1