Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj

445

Status – Contract de finanțare semnat-fază de implementare

Axa prioritară, prioritatea de investiții – Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.2

Descriere:

I.Lucrări de reabilitare a clădirii.

Lucrările de reabilitare termică a clădirii cuprind: izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare existente, reparații acoperiș înlocuire țiglă ceramică, realizare tavan casetat.

Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum. Consumul de energie primară va fi asigurat din surse regenerabile, așa încât a fost prevăzut un sistem bazat pe captarea energiei solare.

S-au mai prevăzut deasemenea:

-sistem de ventilație cu recuperare de caldură

-reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat aferentă clădirii prin înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED

-montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice

-repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă.

-refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

-repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament/de racord, după caz.

-refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

-refacere finisaje grupuri sanitare.

-reamenajare curte exterioară prin lucrări de asfaltare a trotuarelor și refacerea racordului de apă-canal până la limita de proprietate a Colegiului.

II.Pentru clădirea sala de sport s-au prevăzut următoarele lucrări de reabilitare și modernizare:

-lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

-lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum

-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice: sistem fotovoltaic pentru producție energie electrică;

-lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii: înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, de tip LED.

În scopul îmbunătățirii actului educațional prin formare profesională și dobândirea de competențe s-au prevăzut următoarele dotări:

-pentru atelierele de croitorie: mașini de cusut profesionale -25 buc, mașini de călcat cu abur- 5 buc.

-pentru laboratoarele de informatică s-au prevăzut 50 buc calculatoare desktop cu monitor 22 inch cu sistem de operare din care 25 de buc vor fi dotate și cu software CAD.

-tablă interactivă SMART Board 20 buc pentru dotarea a 20 de săli de clasă.

-sistem audio video proiecție pentru sala de festivități.

Valoare – 12.450.395,91 lei respectiv, 2.680.963,80 Euro