Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj

1159

Descriere proiect

Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj”

Status – Proiect aflat în implementare 

Denumirea beneficiarului: Municipiul Câmpia Turzii

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3864/25.02.2019, cod SMIS 120618

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

 Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism intermediar al programului: Agenția de Dezvoltare Nord-Vest

Data de începere a proiectului: 22.08.2017

Data finalizării proiectului: 31.08.2023

Perioada de implementare:  73 de luni

Valoare totală a proiectului: 12.450.395,91 lei, din care 10.531.351,17 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.610.677,23 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 247.796,50 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  60.571,00 lei

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin dotarea instituției de învățământ cu material didactic de specialitate, a creșterii gradului de confort al elevilor prin îmbunătățirea, reabilitarea și modernizarea clădirii .

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru asigurarea condițiilor de confort al elevilor, prin reabilitatarea termică a două clădiri;
 2. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea unei surse noi de energie regenerabilă în vederea familiarizării elevilor cu profil electric cu acest tip de tehnologie;
 3. Dotarea instituției de învățământ cu materiale didactice specifice filierei tehnologice și profilelor existente;
 4. Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;
 5. Scăderea ratei de abandon școlar;
 6. Creșterea numărului de participanți la actul educațional;
 7. Implementare sistem de management integrat al clădirii pentru gestionarea eficientă și centralizată a resurselor clădirii dar și crearea unui model practic de studiu pentru elevii cu profil electronică și automatizări;
 8. Încurajarea activităților sportive și extracuriculare prin modernizarea și dotarea sălii de sport.

Rezultatele așteptate:

 • Clădire reabilitată – corp liceu tehnologic;
 • Clădire reabilitată – corp Sală Sport;
 • Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă;
 • Scăderea somajului în rândul tinerilor;
 • Creșterea calității actului educațional – corp liceu tehnologic + Sală de sport;
 • Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă;
 • Scăderea șomajului în rândul tinerilor;
 • Creșterea gradului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat la 73%;
 • Creșterea numărului de absolvenți care continuă cu studii superioare la 80%;
 • Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități – clădire liceu;
 • Scăderea ratei de abandon școlar la 1.5%;
 • Creșterea numărul de participanți la procesul de învățare cu min 3,6% de la 723, din care: 304 fete, 419 băieți (persoane cu dizabilități 0, persoane aparținând grupurilor dezavantajate 36) la 750 din care 316 fete, respectiv 434 băieți (persoane cu dizabilități 0, persoane aparținând grupurilor dezavantajate 37) până în anul 2020;
 • Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă locale;
 • Creșterea calității actului educațional – sală de sport;
 • Scăderea ratei de abandon școlar la 1.5%.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr.

crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3864/25.02.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1 S.C.MODERN POWER  SYSTEM S.R.L. Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj -servicii de proiectare-Etapa I fază DALI și servicii de consultanță Procedură simplificată 136.985,18  lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 114/ 29.09.2017
2 S.C. LEMINGS S.R.L. Servicii publicitate prin publicarea unor anunțuri de presă, amplasare panouri de informare (temporar și permanent), furnizare și instalare autocolante 300 buc. pentru obiectivul de investiții  «Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj» Achiziție directă 5.885 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 16/ 24.04.2019
3 S.C.AUDITOR FINANCIAR SARRA  S.R.L.  «Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj» – servicii de audit financiar pentru proiect Achiziție directă 6.190  lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 22/ 03.05.2019
4 S.C. MBC CONSULTING S.R.L. Servicii de asistență tehnică -dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj» Achiziție directă 55.700 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 82/ 24.06.2019
5 S.C.ROMACTIV BUSSINES CONSULTING în asociere cu S.C, VENTRUST CONSULTING S.R.L. «Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj» – servicii de consultanță pentru managementul proiectului Procedură simplificată 99.700 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 83/28.06. 2019
6 S.C.MODERN POWER SYSTEM S.R.L.în asociere cu S.C.AWE INFRA S.R.L. și S.C. I.C.E.P.  S.R.L. «Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj»-servicii de elaborare și verificare a proiectului tehnic și detalii de execuție inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de construcții și instalații; utilaje și echipamente tehnologice ce nu necesită montaj; dotări; active necorporale» Procedură simplificată 9.867.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 126/14.10  .2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro