Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural ”Ionel Floașiu”, a Teatrului de vară și a Parcului Central ”Ionel Floașiu”din Municipiul Câmpia Turzii

1963

Status – Proiect aflat în implementare

Axa prioritară, prioritatea de investiții – Axa prioritară 13, Prioritate de investiții 9B, Obiectiv Specific 13.1

Data de începere a proiectului: 08.12.2017

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Perioada de implementare:  73 de luni

Descriere:

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor obiective:

– Reabilitarea Palatului Cultural „Ionel Floașiu”

– Reabilitarea Teatrului de Vară

– Reabilitarea Parcului Central „Ionel Floașiu”

a. Palatul Cultural „Ionel Floașiu”:

Imobilul este cuprins în lista monumentelor istorice publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 113 bis din 15.02.2016 la poziția 1040, având Cod LMI CJ-II-m-A-07556.01. Denumirea inițială a Palatului Cultural a fost Clubul Muncitoresc, iar construirea acestuia a început în anul 1942 și a fost finalizată în anul 1945. Prin reabilitarea Palatului Cultural se urmărește redobândirea aspectului arhitectural avut anterior, sporirea confortului si desfășurarea în siguranță a activităților social-culturale cât și a celor de relaxare și divertisment. Lucrările de reabilitare constau în lucrări de reparații, refaceri și modernizări, în conformitate cu Avizul nr.296/Z/05.04.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Cluj. Pentru asigurarea funcționalității la parametri optimi a obiectivului, sunt necesare următoarele intervenții:

-lucrări de arhitectură (înlocuirea învelitorii cu materiale specifice unei clădiri atestate ca monument istoric; înlocuirea sistemului de preluare si colectare al apelor pluviale; refacerea tencuielii interioare în conformitate cu funcționalitatea fiecărei încăperi; refacerea tencuielilor exterioare, unde este cazul; reabilitarea căilor de acces exterioare și interioare (rampe, scări, terase); se vor reabilita tâmplăriile din lemn si se vor înlocui cele care nu sunt executate din material conform cu cele care atestă clădirea ca monument de arhitectură (uși exterioare, uși interioare, ferestre); se vor reface pardoselile interioare în funcție de destinația spațiilor; reamenajarea sălii de spectacole)

– lucrări de rezistență (reabilitare aștereală; refacerea structurii din zidărie afectată (unde este cazul).

-lucrări de instalații sanitare (înlocuirea obiectelor sanitare existente cu altele din porțelan sanitar; echiparea si dotarea grupurilor sanitare astfel încât acestea sa fie accesibile pentru persoanele cu dizabilități la parterul clădirii ce va deservi sala de spectacole; amplasarea de echipamente de stingerea incendiilor)

-lucrări de instalații termice (refacerea instalației interioare de încălzire; înlocuirea centralelor termice existente cu centrale noi, moderne si cu consumuri mai mici)

-lucrări de instalații electrice (corpuri electrice de iluminat de siguranță la incendiu; instalația electrică nu se va modifica. Se vor înlocui elemente vechi ale instalației cu altele noi competitive; instalare sistem de supraveghere video)

-dotarea imobilului (înlocuire mobilier, dotare sală de spectacole cu locuri pentru persoane cu dizabilități; înlocuirea echipamentelor/sistemelor care deservesc scena; achiziția de noi echipamente necesare desfășurării activităților social-culturale: video-proiector, ecran, echipamente de sonorizare, echipamente de lumini pentru scenă, calculatoare, etc.).

b. Teatrul de vară

Teatrul  de Vară din Municipiul Câmpia Turzii este parte integrantă a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu”. Acesta nu funcționează la parametrii optimi deoarece nu are dotările specifice funcțiunii: gradene ce respectă curba de  vizibilitate,  locuri  confortabile,  acoperire  pentru  amfiteatru,  dotări  și  echipamente  tehnice  ce  corespund  standardelor  europene. De asemenea,   obiectivul  nu  se  poate  utiliza  în  condiții  de  vreme  nefavorabilă  deoarece  nu  este  dotat  cu  o  acoperire  pentru  zona  de  amfiteatru. Pentru îndeplinirea statutului de Teatru de Vară modern, sunt necesare un set de intervenții asupra obiectivului: reabilitarea sălii în aer liber prin acoperirea spațiului cu o structură spațială reticulară și cu  o membrană textilă tensionată; schimbarea băncilor existente cu scaune independente, tip tribună, cu spătar, pe structură metalică; desființare fosă orchestră pentru a ridica nivelul de flexibilitate a incintei; reabilitarea corpului scenei; reabilitarea corpului vestiare pentru artiști; refacerea corpului de proiecție; reabilitarea corpului de grup sanitar public; dotarea obiectivului cu echipamente moderne: proiector, ecran, sonorizare, sistem supraveghere etc.

c. Parcul Central „Ionel Floașiu”

Amplasamentul se află în interiorul Nucleului Central – zonă construită protejată, nucleu format din ansambluri și monumente istorice clasate. În conformitate cu prevederile PUG Câmpia Turzii, situl se încadrează în SV1 – Subzona spații verzi publice – scuaruri, parcuri – situate în interiorul zonelor construite protejate/de protecție. Pentru îndeplinirea statutului de Parc Central reabilitat și modern, sunt necesare un set de intervenții asupra obiectivului: refacerea circulațiilor pietonale; accesibilizarea și adaptarea parcului la prevederile normativului NP 051-2012;  dotarea parcului cu grup sanitar public; înlocuirea mobilierului urban și dotarea cu elemente noi, moderne și performante;  înlocuirea fântânii arteziene cu elemente ce urmează să fie integrate eficient în noua compoziție urbană; înlocuirea obeliscului existent; reabilitarea peisajeră a parcului; refacerea și modernizarea instalațiilor;  unificarea vizuală și urbană a celor două insule urbane.

Valoare – 23.268.969,55 lei, respectiv 4.996.021,37 Euro