Revizuire documentație analiză de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor deținute de instituție

21
Denumire achiziție directă: Revizuire documentație analiză de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor deținute de instituție
Data publicării: 13.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 9.800,00 lei fără TVA/7 locații (1.400.00 lei fără TVA/1 locație)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 14687/09.05.2019
-Caiet de sarcini nr. Ad. 13590/25.04.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 20.05.2019 Ora: 23:59
Observații: S-a intocmit Raspuns solicitare de clarificari nr. ad. 15400/16.05.2019-atasat
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 3