Servicii artistice pentru Gala Extraordinara de Balet

232
Denumire achiziție directă:Servicii artistice pentru Gala Extraordinara de Balet
Data publicării: 08.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 10000 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: conform anunt intentie+anexa+formulare atasate
Data limită depunere oferte: 11.11.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: POPA MARC OCTAVIAN P.F.A.
Câștigător: POPA MARC OCTAVIAN P.F.A.
Preț ofertat: 10000 lei
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2