Servicii cadastrale pentru dezmembrare și intabulare teren-curte situat pe str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, ap. 1

158

Denumire achiziție directă:Servicii cadastrale pentru dezmembrare și intabulare teren-curte situat pe str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, ap. 1

Data publicării: 07.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 840 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 25500/06.08.2019
-Anexa nr. ad. 18144/07.06.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 19.08.2019 Ora: 23:59
Observații:Achizitie anulata -nu a fost depusa nici o oferta
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2