Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcări auto (pe strada Laminoriștilor, Gheorghe Barițiu și P-ța Mihai Viteazu), în Municipiul Câmpia Turzii

240

Denumire achiziție directă:Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcări auto (pe strada Laminoriștilor, Gheorghe Barițiu și P-ța Mihai Viteazu), în Municipiul Câmpia Turzii

Data publicării:15.10.2019
Preț estimat (fără TVA):12.700,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr. 32693/14.10.2019
-Caiet de sarcini nr. 30609/31.10.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 17.10.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. ANDYPUSH CONSTRUCTING S.R.L.
                S.C. MBC CONSULT S.R.L.
                S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
Câștigător: S.C. ANDYPUSH CONSTRUCTING S.R.L.
Preț ofertat:5.000 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2