Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„

170

Denumire achiziție directă:Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„ 

Cod SMIS 119994

Data publicării: 12.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 85.000,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 26071/12.08.2019
-Caiet de sarcini nr. 26000/09.08.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 19.08.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. MBC CONSULT S.R.L.
Câștigător: S.C. MBC CONSULT S.R.L.
Preț ofertat: 66.000,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2