Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurzii

225

Denumire achiziție directă:Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurzii

Data publicării: 26.05.2023

Preț estimat (fără TVA):23.835,00 lei fără TVA/35 persoane/30 zile perioada 01.06.2023-30.06.2023, din care:

-alocație hrană: 20,18 lei fără TVA/zi/beneficiar x 35 beneficiari x 30 zile=21.189,00 lei fără TVA (TVA 9%)

-servicii preparare, porționare și ambalare: 2,52 lei fără TVA/zi/beneficiar x 35 beneficiari x 30 zile=2.646,00 lei fără TVA (TVA 19%)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 15066/25.05.2023
-Caiet de sarcini  nr. 12697/04.05.2023
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 30.05.2023 Ora: 23:59
Observații: ACHIZIȚIE ANULATĂ, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTĂ DE PREȚ!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2