Servicii de colectare, transport și neutralizare a subproduselor de origine animală

42
Denumire achiziție directă:Servicii de colectare, transport și neutralizare a subproduselor de origine animală

Data publicării: 12.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 3.361,34 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 12027/12.04.2019
-Nota de fundamentare nr. Ad. 11848/10.04.2019
-Anexa la referat nr. 11848/10.04.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 16.04.2019 Ora: 15:00
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2