Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii TIC  prin crearea de baze de date în format GIS în Municipiul Câmpia Turzii””, Cod proiect PNRR/C10/I1.2-373

23
Denumire achiziție directă:Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului: Dezvoltarea infrastructurii TIC  prin crearea de baze de date în format GIS în Municipiul Câmpia Turzii, Cod proiect PNRR/C10/I1.2-373

Data publicării: 11.09.2023
Preț estimat (fără TVA): 30.000,00  lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr 25988/08.09.2023
-Caiet de sarcini nr. 25396/01.09.2023, HCL nr. 107/13.05.2022 (inclusiv Nota de fundamentare)
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 18.09.2023 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2