Servicii de curățenie pentru sediul Impozite și Taxe Locale

227

Denumire achiziție directă:Servicii de curățenie pentru sediul Impozite și Taxe Locale

Data publicării: 17.05.2023
Preț estimat (fără TVA):1.932,00 lei fără TVA/lună (contractul se va încheia până în 31.12.2023)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr 14208/17.05.2023
-Anexă pentru invitația de participare nr. Ad. 12515/03.05.2023
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 22.05.2023 Ora: 23:59
Observații: ACHIZIȚIE ANULATĂ!
Ofertanți: 

Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2