Servicii de evaluare a terenului situat pe str. Laminoriștilor nr. 145 înscris sub A1 în CF nr. 51370 Câmpia Turzii, având nr. cadastral 51370, în suprafață de 44805 mp

159

Denumire achiziție directă:Servicii de evaluare a terenului situat pe str. Laminoriștilor nr. 145 înscris sub A1 în CF nr. 51370 Câmpia Turzii, având nr. cadastral 51370, în suprafață de 44805 mp

Data publicării: 09.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 504,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 22384/08.07.2019

-Extras de Carte Funciară nr. 51370

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte: 12.07.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:P.F.A. David Constantin Mădălin P.F.A.

Câștigător:P.F.A. David Constantin Mădălin P.F.A.

Preț ofertat: 504 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2