Servicii de evaluare imobil situat în Câmpia Turzii, str. Aviatorilor nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 5

76
Denumire achiziție directă: Servicii de evaluare imobil situat în Câmpia Turzii, str. Aviatorilor nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 5
Data publicării: 27.03.2019
Preț estimat (fără TVA): 336,13 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 9976/26.03.2019
-Anexa nr. Ad. 8101/13.03.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 02.04.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. EMY EVAL S.R.L. Florești
Câștigător: S.C. EMY EVAL S.R.L. Florești
Preț ofertat: 336,13 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2