Servicii de fotografiere si inregistrare-filmare pentru anul 2019

255
Denumire achiziție directă:Servicii de fotografiere si inregistrare-filmare pentru anul 2019
Data publicării:27.05.2019
Preț estimat (fără TVA):25159,53 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe:Anunt Intentie 16522,Caiet de sarcini 15381,Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte:29.05.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: P.F.A. POP ALIN SOLOMON Câmpia Turzii

S.C. PROFOTO ART STUDIO S.R.L. Cluj-Napoca

Câștigător:P.F.A. POP ALIN SOLOMON Câmpia Turzii

Preț ofertat: 24.530,00, din care:

-17.405,00 lei fără TVA/59 ore ședințe fotografice (295 lei fără TVA/1 oră ședință fotografică)

-7.125,00 lei fără TVA/15 ore ședințe înregistrare (475 lei fără TVA/1 oră ședință înregistrare)

Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2