Servicii de înscriere în Cartea Funciară “teren TROIȚĂ”, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

211

Denumire achiziție directă:Servicii de înscriere în Cartea Funciară teren TROIȚĂ, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

Data publicării: 15.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 840,33 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 32664/14.10.2019
-Anexa nr. 31814/07.10.2019 și Releveu
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 21.10.2019 Ora: 23:59
Observații:ACHIZIȚIE ANULATĂ-nu a fost depusă nici o ofertă
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2