Servicii de înscriere în Cartea Funciară “teren TROIȚĂ”, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

266

Denumire achiziție directă:Servicii de înscriere în Cartea Funciară teren TROIȚĂ, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

Data publicării:07.10.2019
Preț estimat (fără TVA):840,33 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe:ANUNT INTENTIE 31877/07.10.2019,ANEXA,RELEVEU,FORMULARE
Data limită depunere oferte: 10.10.2019 Ora: 23:59
Observații:ACHIZITIE ANULATA,nu a fost depusa nici o oferta
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2