Servicii de instructor coregraf pentru ansamblul de dansuri maghiare “TULIPAN” al Centrului Cultural Câmpia Turzii

31

Denumire achiziție directă:Servicii de instructor coregraf pentru ansamblul de dansuri maghiare TULIPAN al Centrului Cultural  Câmpia Turzii

Data publicării:24.03.2020
Preț estimat (fără TVA):1008 lei fără TVA/lună
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe:ANUNT INTENTIE+ANEXA+FORMULARE
Data limită depunere oferte: 27.03.2020 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:P.F.A . LOVASZ ROBERT BELA 
Câștigător:P.F.A.  LOVASZ ROBERT BELA 
Preț ofertat:1000 lei/luna fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2