Servicii de pază și transport valori pentru obiectivele de interes local ale Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

111
Denumire achiziție directă: Servicii de pază și transport valori pentru obiectivele de interes local ale Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicării:15.04.2019
Preț estimat (fără TVA):46.262,35 lei/lună fără TVA, din care:

45.700 lei/lună fără TVA-pentru servicii de pază (19 persoane x 2405,26 lei/persoană/lună fără TVA)

535 lei/lună fără TVA-pentru servicii transport valori ruta Câmpia Turzii-Trezoreria Turda (12 transporturi/lună)

27,35 lei/lună fără TVA-pentru servicii transport valori ruta Serviciul Administrația Piețelor-Serviciul Încasare Urmărire Executare Silită (Piața Unirii-5 transporturi/lună)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 12101/15.04.2019
-Caiet de sarcini nr. ad. 8526/14.03.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte:  17.04.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2