Servicii de revizuire documentație privind delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Câmpia Turzii

193

Denumire achiziție directă:Servicii de revizuire documentație privind delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Câmpia Turzii

Data publicării:16.12.2019
Preț estimat (fără TVA): 75.630,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr. 40279/16.12.2019
-Caiet de sarcini nr. 38087/27.11.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 18.12.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. AMIRAS GREEN PROIECT S.R.L. București
Câștigător: S.C. AMIRAS GREEN PROIECT S.R.L. București
Preț ofertat: 75.600,00  lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2