Servicii de spălare a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

305
Denumire achiziție directă: Servicii de spălare a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicării: 13.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 500,00 lei/lună fără TVA (contractul se va încheia până în 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 14886/13.05.2019
-Anexa nr. Ad. 8191/12.03.2019
-Anexa nr. Ad. 8191/1/12.03.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 20.05.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC PRODIM 2004 SRL
                SC CLAUSERV SRL
Câștigător:SC PRODIM 2004 SRL
Preț ofertat:390 lei/luna fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2