Servicii de transport hrană cu mașină autorizată pentru Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară

205
Denumire achiziție directă: Servicii de transport hrană cu mașină autorizată pentru Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară
Data publicării: 18.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 840,33 lei fără TVA/lună (perioada 8 luni: 6.722,64 lei fără TVA, cu începere de la 01.05.2019)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 12667/18.04.2019
-Anexa nr. Ad. 12415/16.04.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 23.04.2019 Ora: 15:00
Observații: Valoarea  achiziţiei estimativ: 840,33 lei fără TVA/lună (perioada 8 luni: 6.722,64 lei fără TVA, cu începere de la 01.05.2019)
Ofertanți: S.C. PROD ALIMENT PRODUCȚIE și COMERȚ S.R.L. Câmpia Turzii
Câștigător: S.C. PROD ALIMENT PRODUCȚIE și COMERȚ S.R.L. Câmpia Turzii
Preț ofertat: 840,00 Lei fără TVA/lună 
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2