Servicii de verificare și întreținere instalații de hidranți interiori

26
Denumire achiziție directă:Servicii de verificare și întreținere instalații de hidranți interiori

Data publicării: 15.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.512,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 15114/14.05.2019
-Caiet de sarcini nr. 14724/10.05.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 21.05.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2