Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„ Cod SMIS 119994

136

Denumire achiziție directă:Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„

Cod SMIS 119994

Data publicării: 12.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 130.000,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai  scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 26062/12.08.2019
-Caiet de sarcini nr. 26002/09.08.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 19.08.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.
Câștigător: S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.
Preț ofertat: 100.000,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2