Servicii identificare teren proprietatea Municipiului Câmpia Turzii situat în cartierul Șarât

86

Denumire achiziție directă:Servicii identificare teren proprietatea Municipiului Câmpia Turzii situat în cartierul Șarât

Data publicării: 03.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 5.042,01 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 10738/02.04.2019
-Anexa la referat nr. 3065/29.01.2019
-Releveu
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 09.04.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2