Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren și str. Erou martir Matiș Petru Dorin tronson II, situate în cartierul Șarât

926

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren și str. Erou martir Matiș Petru Dorin tronson II, situate în cartierul Șarât

Data publicării: 31.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.941,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 24888/30.07.2019
-Anexa nr. Ad. 24267/24.07.2019
-Anexa nr. 2 
-Anexa nr. 3
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 06.08.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2