Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren zona Lut

204

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren zona Lut

Data publicării: 18.06.2019

Preț estimat (fără TVA):5.462,00 lei fără TVA, din care:

-2.101,00 lei fără TVA pentru teren indicat în Anexa nr. 2 cu zona I

-3.361,00 lei fără TVA pentru teren indicat în Anexa nr. 2 cu zona II

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. Ad. 17393/18.06.2019

-Anexa nr. Ad. 17393/30.05.2019 -Anexa nr. 2

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte:  21.06.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. ARCADA GRUP S.R.L. Turda

Câștigător:S.C. ARCADA GRUP S.R.L. Turda

Preț ofertat: 5.360,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2