Servicii topografice privind înscrierea în Cartea Funciară a străzii Poet Andrei Mureșanu

181

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscrierea în Cartea Funciară a străzii Poet Andrei Mureșanu

Data publicării: 07.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.176,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 25432/05.08.2019

-Anexa la referat nr. 22783/10.07.2019

-Releveu

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte: 13.08.2019 Ora: 23:59
Observații:Achizitie anulata -nu a fost depusa nici o oferta
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2