SERVICII TOPOGRAFICE PRIVIND INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A STRAZII POET ANDREI MURESANU

202
Denumire achiziție directă:SERVICII TOPOGRAFICE PRIVIND INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A STRAZII POET ANDREI MURESANU
Data publicării:18.07.2019
Preț estimat (fără TVA):1176 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe:ANUNT INTENTIE 23411/17.07.2019,ANEXA,DETALIU,FORMULARE
Data limită depunere oferte: 24.07.2019 Ora: 23:59
Observații:ACHIZITIE ANULATA-NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 1