Servicii vulcanizare auto pentru autovehiculele din dotarea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

235

Denumire achiziție directă:Servicii vulcanizare auto pentru autovehiculele din dotarea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

Data publicării: 13.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 150,00 lei/lună fără TVA (contractul se va încheia până în 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 14963/13.05.2019
-Anexa 1
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 17.05.2019 Ora: 23:59
Observații: Achiziție anulată, nu s-a primit nici o ofertă!
Achizitie reluata ADV 1080121/20.05.2019-Anunt intentie15824/20.05.2019
Ofertanți:SC PRODIM 2004 SRL
                SC CLAUSERV SRL
Câștigător: SC CLAUSERV SRL
Preț ofertat:140 lei/luna fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2