Serviciul Public Poliția Locală

3798

Serviciul Public Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii a fost înființat, organizat și funcționează conform prevederilor Legii nr. 155/ 2010 a poliției locale, H.G. nr.1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale, H.C.L. nr. 36/ 2011 privind înființarea poliției locale. Este organizat ca un serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică.

 1. Structura organizatorică și atribuțiile serviciului

1.1. Structura serviciului

Activitatea desfășurată de Poliția Locală, conform atribuțiilor stabilite prin lege este asigurată la această dată de șeful de serviciu și 20 de polițiști locali, recrutați în urma organizării mai multor concursuri  pentru ocuparea posturilor vacante, organizați pe compartimente, astfel:

 • Compartiment Ordine și Liniște Publică și Circulația pe drumurile publice: 12 polițiști locali,
 • Compartiment Control Comercial și Transport: 2 polițiști locali,
 • Compartiment Protecția Mediului: 1 polițist local,
 • Compartiment Evidența Persoanelor: 1 polițist local,
 • Compartiment Dispecerat – 4 polițiști locali.

1.2. Atribuții

1.2.1. Compartiment ordine publică și circulație

Polițiștii locali din cadrul compartimentului constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind:
– conviețuirea socială, a ordinii și liniștii publice,
– buna gospodărire a municipiului,
– regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor,
– comercializarea și consumul produselor din tutun;
– oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis,
– masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule,
– circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap,
– alte domenii în care le sunt stabilite competențe.
Pe lângă atribuțiile mai sus menționate, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Circulație îndeplinesc și alte atribuții stabilite în sarcina autorității administrației publice locale.

1.2.2. Compartiment Control Comercial și Transport

Polițiștii locali din cadrul compatimentului au următoarele atribuții:
– verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorității administrației publice locale;
– eliberează: acord de funcționare/comerț ambulant, autorizație (alimentație publică), autorizații de transport persoane/marfă în regim de taxi/în regim de închiriere, autorizație taxi, autorizație utilizare stații;
– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor specifice realizării atribuțiilor stabilite în sarcina autorității administrației publice locale.

1.2.3. Compartiment Mediu

Polițistul local din cadrul compartimentului desfășoară următoarele activități, conform atribuțiilor specifice stabilite de lege:
– verifică: respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor, existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite, respectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților, constată contravenții și aplică sancțiuni, conform atribuțiilor stabilite în actele normative în vigoare în sarcina autorităților administrației publice locale în domeniul protecției mediului;
– ține evidența deșeurilor generate la nivel de instituție și la nivelul municipiului și întocmește rapoarte, situații, planuri de acțiune în domeniul protecției mediului.

1.2.4. Compartiment Evidența Persoanelor

Principalele atribuții ale polițistului local din cadrul compartimentului sunt următoarele:
– înregistrează și ține evidența mandatelor și a deciziilor de executare a obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității primite de la judecătorii, respectiv Serviciul de Probațiune, repartizează persoanele la locul de muncă, supraveghează activitatea acestora și transmite instituțiilor respective adrese privind executarea mandatelor/deciziilor;
– înregistrează și ține evidența proceselor verbale de contravenție încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciului și comunică procesele verbale în vedera executării amenzii.

1.2.5. Compartiment Dispecerat

Atribuțiile stabilite în sarcina polițiștilor locali din cadrul dispeceratului sunt următoarele:
– preluarea apelurilor telefonice la numărul unic de telefon: 0264991 privind sesizări sau reclamații ale cetățenilor, îndrumă patrulele de ordine publică și circulație în vederea soluționării eficiente a acestora și, după caz, informează celelalte servicii din cadrul instituției despre acestea;
– ține evidența petițiilor scrise primite de Compartimentul Ordine Publică și Circulație și întocmesc răspunsul către petenți;
– veghează permanent funcționarea normală a camerelor video amplasate în zonele cu nivel ridicat de risc, înregistrează orice eveniment deosebit surprins de camere și, dacă este cazul, anunță de îndată producerea acestora la numărul unic de urgență 112;
– asigură paza bunurilor și valorilor încredințate la sediul Serviciului Public Poliția Locală, interzicând accesul persoanelor fără drept în incintă, în afara orelor de program.
În exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege, polițiștii locali din cadrul serviciului colaborează cu reprezentanții altor instituții publice precum: Poliţia Municipiului Câmpia Turzii, Judecătorii, Parchetele de pe lângă Judecătorii, Serviciul de Probațiune Cluj, Prefectura Cluj, Consiliul Județean Cluj, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Agenția pentru Protectia Mediului Cluj, Serviciul de Metrologie Legală Cluj, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor.

Conducerea

 • Șef Serviciul Public Poliție Locală: Alexandru Cozmin ROTAR

Contact

 • Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud Cluj
 • E-mail: politialocala@campiaturzii.ro
 • Telefon:
  • 0264 991
  • 0364 135 701 interior 201
  • 0364 135 702 interior 202
  • 0364 135 635 interior 135

Program cu publicul: permanent, asigurat prin dispecerat