Urbanism

911

Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Atribuțiile biroului sunt:

 1. Întocmirea și eliberarea adeverințelor de intravilan, radiere, înscriere în CF și rectificare CF.
 2. Întocmirea și eliberarea avizelor de principiu pentru introducerea curentului electric.
 3. Întocmirea și eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală.
 4. Întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism.
 5. Întocmirea și eliberarea autorizațiilor de construire/desființare.
 6. Întocmirea și eliberarea certificatelor de atestare a edificării construcțiilor/certificate de atestare privind stadiul realizării construcțiilor/autorizațiilor de luare în folosință definitivă.
 7. Întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.
 8. Întocmirea adreselor în vederea regularizării taxei privind autorizațiile de construire și participarea la recepția lucrărilor.
 9. Întocmirea de adrese și somații (avertismente) privind respectarea disciplinei în construcții.
 10. Verificarea în teren a disciplinei în construcții.
 11. Răspunsuri la solicitări/ reclamații în domeniul disciplinei în construcții.
 12. Întocmirea de rapoarte statistice lunare/trimestriale/anuale.
 13. Întocmirea de adrese dare în debit pentru recuperarea taxei de regularizare.
 14. Întocmirea proceselor verbale de recepție privind stadiul lucrărilor conform pct.54 din HG nr. 1/2016 și art.461 din Legea 227/2015 și înaintate către Serviciul Taxe și Impozite în vederea impunerii acestora.
 15. Întocmirea actelor necesare privind promovarea în vederea aprobării prin HCL a planurilor urbanistice (PUZ, PUD, PUG) și a planurilor de amenajarea teritoriului.

Conducerea

 • Șef Birou U.A.T. – Ioana Simona ONIȘOR

Contact

 • Adresa: strada Laminoriștilor nr. 2-4
 • Telefon:  (0040) – 264 – 368002 int. 121, camera 20(0040) –  264 –  368002,  int 126, camera 21
 • Email: primaria@campiaturzii.ro , birou.urbanism@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 14