Studiu geotehnic construire Bazin de înot didactic în Municipiul Câmpia Turzii

562

Denumire achiziție directă:Studiu geotehnic construire Bazin de înot didactic în Municipiul Câmpia Turzii

Data publicării:26.11.2018

Preț estimat (fără TVA): 4.201,68 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe:Conform:-Anunț intenție nr. 33767/23.11.2018
-Anexa nr. Ad. 31630/13.11.2018
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte:  29.11.2018 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC TERRA IMAGE SRL
Câștigător:SC TERRA IMAGE SRL
Preț ofertat:4200
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2