Achizitionare imprimate piata

493
Denumire achizitie directa: Achizitionare imprimate piata
Data publicarii: 01 Noiembrie 2018
Pret estimat: 739.49 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: Conform:
-Anunt intentie nr. 30206/29.10.2018
-Nota de fundamentare nr. Ad. 28600/16.10.2018
-Anexa la referat nr. 28600/16.10.2018
-Specificatii tehnice imprimate
-Modele imprimate
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 05 Noiembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Achizitionarea a: 20 blocuri -100 file bilete taxa forfetara 1 lei; 10 blocuri -100 file bilete taxa forfetara 2 lei; 20 blocuri -100 file bilete taxa forfetara 3 lei; 20 blocuri -100 file bilete taxa forfetara 5 lei; 20 blocuri -100 file bilete taxa forfetara 10 lei; 10 blocuri -50 file bilete taxa salubrizare-loc 20 lei; 10 blocuri -50 file bilete taxa rezervare loc-loc 20 lei; 20 blocuri -50 file bilete taxa abonament 36 lei; 10 blocuri -50 file bilete taxa abonament 144 lei; 10 blocuri -50 file bilete taxa prestari servicii 10 lei; 10 blocuri -50 file monetare
Ofertanti:

S.C. PRINT ATU S.R.L. Sibiu
S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași
Castigator:S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași
Pret ofertat:720,00 lei fără TVA