Achiziționare materiale electrice necesare lucrărilor de reparații și înlocuire instalații de iluminat defecte

100

Denumire achiziție directă:Achiziționare materiale electrice necesare lucrărilor de reparații și înlocuire instalații de iluminat defecte

Data publicării: 29.10.2019

Preț estimat (fără TVA): –9.460,00 lei fără TVA materiale electrice

480,00 lei cheltuieli de transport

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34076/29.10.2019

-Anexă la referatul de necesitate nr. 33026/17.10.2019

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte: 05.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTĂ!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2