Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURa, EDUCATIE SI ACTIVITAtI SPORTIVE

     Desfasoara activitati in domeniul educatiei permanente, organizate in afara sistemului national de invatamant formal, in colaborare cu acesta, avand drept scop pastrarea si promovarea culturii traditionale in municipiul Campia Turzii.

Acest serviciu organizeaza activitati stiintifice, culturale, artistice ,sportive si de agrement in municipiul Campia Turzii.
Activitatea acestui serviciu se adreseaza tuturor cetatenilor, indiferent de rasa,  nationalitate, varsta, sex, etnie sau religie,in vederea dezvoltarii libere si a adaptarii lor la evolutiile majore din cadrul societatii si la normele generale de moralitate.

 

 STRUCTURA ORGANIZATORICa :

 Serviciul Public de Educatie si Activitati Sportive  este organizat astfel:

Casa de cultura "Ionel Floasiu"
 • Casa de Cultura "Ionel Floasiu"
 • Sala Sporturilor " Ioan Stanatiev"
 • Arena de tenis "Gavrila Vaida"
 • Colegiul universitar
 • Policlinica veche

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CASEI DE CULTURa:

Asigura cadrul de desfasurare a activitatilor de productie, promovare si difuzare culturala si artistica ,in toate domeniile artei (literatura,teatru, muzica, dans ,balet ,arte vizuale, etnografie si folclor)

in realizarea obiectului sau de activitate, are urmatoarele atributii principale:

 • Promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice,manifestari sportive,educative, recreativ-distractive si de agrement
 • Initiaza si organizeaza concursuri cu specific cultural, artistic, stiintific
 • Asigura participarea cetatenilor in conceperea si organizarea manifestarilor
 • culturale si artistice specifice, manifestarilor sportive, educative, recreativ-distractive
 • si de agrement.
 • Elaboreaza programul anual al manifestarilor cultural-artistice supus spre aprobare Consiliului Local , devenind astfel sarcina de serviciu pentru toti angajatii Serviciului
 • Asigura cadrul de desfasurare a activitatilor de educatie continua si de promovare sociala a persoanei, in corelare cu cerintele si exigentele economiei de piata  ;
 • Asigura cadrul de desfasurare a activitatilor recreativ-distractive,timp liber etc.
 • Promoveaza persoane din municipiul Campia Turzii cu vocatie artistica prin organizare de cursuri, festivaluri etc in care acestia sa fie inclusi
 • Gestioneaza patrimoniul cultural, artistic si stiintific/educativ al institutiei 
 • Concepe si realizeaza programe si proiecte culturale /artistice proprii privind productia si difuzarea culturala/artistica, stimularea creatiei ,in cadrul directiilor de actiune ;
 • Concepe si realizeaza programe si proiecte specifice educatiei continue in sprijinul parteneriatului  social, utilizand metode interactive cu accent pe demersurile multimedia : educatie prin corespondenta, educatie la distanta , video- conferinte, prelegeri , dezbateri, conferinte, colocvii , simpozioane s.a
 • Poate solicita asistenta si cofinantarea programelor si proiectelor cultural/artistice privind concretizarea parteneriatului intre institutii cu acelasi scop si Consiliul Judetean Cluj/Centrul Creatiei Populare Cluj, Scoala Populara de Arte, alte autoritati, institutii publice si persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniu
 • Initiaza si realizeaza programe si proiecte spcifice privind educatia continua si promovarea sociala a persoanei prin completarea educatiei de baza, formare profesionala continua , educatie civica si educare /cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru indeplinirea unui rol social activ
 • Initiaza si elaboreaza proiecte si acte normative, in domeniul sau de activitate, si le supune atentiei autoritatilor publice
 • Sprijina dezvoltarea formelor de cooperare intre  autoritatile publice locale, institutii publice, ONG-uri, in domeniul sau de activitate
 • Colaboreaza cu institutii publice  si alte autoritati, pentru diversificarea , modernizarea si optimizarea serviciilor culturale oferite in cadrul institutiei
 • Contribuie  la crearea mediului cultural/artistic pentru pastrarea si dezvoltarea si punerea in valoarea a artei minoritatilor nationale
 • Poate elabora metodologii in domeniul sau de activitate cu caracter intern
 • Initiaza in conditiile legii , organizarea si durata pe domenii de activitate a programelor si proiectelor specifice educatiei non-formale  si promovarea sociala a persoanei.

Casa de Cultura aduce venituri la bugetul local prin taxele provenite din inchirierea de spatii pentru activitati culturale si de interes public stabilite prin hotarare de consiliul local.

Casa de Cultura indeplineste orice alte functii, atributii si competente prevazute de lege.

 

Biblioteca Municipala

Biblioteca municipiului Campia Turzii, in calitatea ei de institutie de profil cu functii de cultura si educational -stintifice, indeplineste urmatoarele atributii:

Biblioteca municipala
 • Colectioneaza, dezvolta, organizeaza, conserva si pune la dispozitia utilizatorilor colectiile enciclopedice reprezentative de carti, periodice, documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtatoare de informatii, in functie de dimensiunile si structura socioprofesionala a populatiei municipiului Campia Turzii si a judetului Cluj.
 • Colectioneaza si conserva lucrari de interes local
 • intocmeste cataloage si alte instrumente de valorificare a colectiilor in sistem traditional si informatizat, asigura servicii de informare bibliografica si documentare de interes local
 • Ofera utilizatorilor atat servicii pentru lectura, studiu, informare si documentare la sediul bibliotecii, cat si imprumut la domiciliu.
 • Efectueaza, in scopul valorificarii colectiilor, bibliografii, studii de sociologia lecturii, actionand pentru aplicarea cercetarilor proprii sau ale altor institutii de profil, sau persoane fizice interesate.
 • Initiaza, organizeaza sau participa la realizarea unor programe de valorificare a traditiilor culturale, de animatie culturala, de promovare a creatiei stintiifice, tehnice si cultural- artistice.
 • Inscrierile la biblioteca se face pe baza actului de identitate
 • Asigura evidenta biblioteconomica globala si individuala a colectiilor
 • Completeaza curent si retrospectiv colectiile prin achizitii, abonamente, schimb interbibliotecar, transfer, donatii si alte surse.
 • Prelucreaza biblioteconomic colectiile conform normelor tehnice de specialitate.
 • Elimina din colectiile uzuale prin scoatere din Registrul Inventar, cu respectarea prevederilor legale, publicatiile care nu au circulatie catre utilizatori sau care reprezinta un grad ridicat de uzura fizica si morala, prelucreaza colectiile de patrimoniu in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii.
 • Asigura evidenta utilizatorilor inscrisi si a circulatiei publicatiilor in relatia biblioteca- utilizator- biblioteca
 • Imprumuta utilizatorilor pentru studiu, lectura  la domociliu, publicatii din fondul de bunuri culturale comune pe o perioada de 14 zile, care poate fi prelungita de bibliotecar pana la cel mult 30 zile
 • Asigura conditii pentru studiu si informare in salile de lectura potrivit cerintelor utilizatorilor si a specificului documentelor din colectiile speciale
 • Asigura pe baza solicitarilor, imprumut interbibliotecar
 • Se preocupa de recuperarea publicatiilor imprumutate sau a contravalorii celor nerestituite ori degradate, pe baza normelor stabilite de salariatul bibliotecii in colaborare cu contabilitatea primariei, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Realizeaza situatiile statistice centralizate privind evidenta publicatiilor si a utilizatorilor bibliotecii
 • Biblioteca municipiului Campia Turzii ofera informatii despre comunitatea locala, organizeaza activitati specifice de formare si informare a utilizatorilor, de animatie culturala si de comunicare a colectiilor

 

Sala Sporturilor si Terenul de Tenis "Gavrila Vaida"

Sala Sporturilor
 • functioneaza in subordinea Consiliului Local si are urmatoarele obiective:
  Realizeaza lucrarile de intretinere a Bazei Sportive
 • Organizarea si desfasurarea de activitati sportive permanente in aer liber ( tenis de camp, patinaj in sezonul rece);
 • Organizarea si desfasurarea de activitati sportive in sala( box,  fotbal,  handbal, volei, tenis, aerobic, baschet, karate, arte martiale, dans sportiv, gimnastica acrobatica );
 • Stimularea participarii tinerilor la activitati recreative de tip sportiv;
 • Desfasurarea de activitati alternative pentru petrecerea timpului  liber;
 • Organizeaza si asigura buna desfasurare a activitatilor specifice iernii ( patinoar)
 • Organizarea si desfasurarea  de concursuri si competitii sportive;
 • Terenul de tenis
 • Sprijinirea  prin activitati sportive a tinerilor cu potential sportiv in afirmarea lor;
 • Colaboreaza cu structurile sportive din municipiu ( Clubul Sportiv Municipal Campia Turzii si alte asociatii ) in scopul organizarii evenimentelor comune
 • intocmeste si propune spre aprobare necesarul de materiale pentru buna desfasurare a activitatii Bazei Sportive
 • indeplineste si alte activitati stabilite de conducerea institutiei

Atat Sala Sporturilor cat si Arena de Tenis aduc venituri la bugetul local prin taxele de inchiriere a salii si a arenei de tenis pentru desfasurarea unor activitati de interes sportiv, stabilite prin hotarare de consiliu local

 

Colegiul Universitar

 • Functioneaza in subordinea Consiliului Local si are urmatoarele obiective:
 • Organizarea si desfasurarea de cursuri pentru reconversie profesionala( ONG-uri );

 

Colegiul Universitar aduce venituri la bugetul local prin taxele de inchiriere pentru desfasurarea activitatii ONG-urilor, stabilite prin hotarare de Consiliu Local

Policlinica Veche functioneaza in subordinea Consiliului Local si are ca obiectiv desfasurarea de activitati medicale.

Policlinica veche aduce venituri la bugetul local prin taxele de inchiriere stabilite .

 

Primaria
Vineri, 19 Octombrie 2018
vizitator: 54.224.247.42