Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunt public decizia etapei de incadrare fara EIM -Titular:Municipiul Campia Turzii

Municipiul Campia Turzii, titular al proiectului „AMENAJARE COMPLEX CULTURAL-RECREATIV „TREI LACURI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul „AMENAJARE COMPLEX CULTURAL-RECREATIV „TREI LACURI”, propus a fi amplasat in Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 225, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 12.06.2018

07 Iunie 2018
Primaria
Vineri, 19 Octombrie 2018
vizitator: 54.224.247.42