Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Termenul  de  soluionare a cererilor  pentru eliberarea unui  act  de  identitate  la S.P.C.LE.P. CÂMPIA TURZII

  • Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii, conform prevederilor art.14 alin. (8) din O.U.G.nr. 97/2005 republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români.
  • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii este de 10 zile lucratoare.
  • In situatiile în care se impun efectuarea de verificari de catre politie ( certificarea identitatii,  declaratia anexa 14 - care face dovada adresei de domiciliu ) sau pasapoarte, termenul de solutionare este de pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenta a Persoanelor  Câmpia Turzii.
  • Termenele  pot fi reduse de catre seful serviciului  pentru situatii/motive care pot justifica o astfel de solicitare (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc.)
  • Pentru a obtine o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris sefului serviciului o cerere în care va descrie situatia/motivul si va atasa  documente justificative.
  • Seful serviciului va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru  solutionarea în timp util a cererii acestuia.
Primaria
Vineri, 24 Martie 2017
vizitator: 54.147.239.111