Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de cazare si masa cu ocazia Zilelor Municipiului Câmpia Turzii pentru delegatiile oraselor înfratite: Mohacs din Ungaria si Bayramic din Turcia
Data publicarii: 26 Iulie 2017
Pret estimat: 236.64 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform: -Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 20.269/26.07.2017
-Anexei 3 nr. Ad. 19.447/3/18.07.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 01 August 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Servicii de masa de pranz localitatea Luna
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de cazare si masa cu ocazia Zilelor Municipiului Câmpia Turzii pentru delegatiile oraselor înfratite: Mohacs din Ungaria si Bayramic din Turcia
Data publicarii: 26 Iulie 2017
Pret estimat: 236.64 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform: -Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 20.272/26.07.2017
-Anexei 2 nr. Ad. 19.447/2/18.07.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 01 August 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Servicii de masa de prânz restaurant Câmpia Turzii
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de cazare si masa cu ocazia Zilelor Municipiului Câmpia Turzii pentru delegatiile oraselor înfratite: Mohacs din Ungaria si Bayramic din Turcia
Data publicarii: 26 Iulie 2017
Pret estimat: 2664.12 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform: -Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 20.252/25.07.2017
-Anexei 1 nr. Ad. 19.447/1/18.07.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 01 August 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Servicii de cazare si cina
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de consiliere psihologica
Data publicarii: 24 Iulie 2017
Pret estimat: 1008.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 20.004/21.07.2017
-Anexei Referat 17921/2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 28 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA-NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale-1094 imobile
Data publicarii: 21 Iulie 2017
Pret estimat: 55159.48 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 19.973/21.07.2017
-Caietului de sarcini nr. 19.902/21.07.2017
-Anexei sectoare cadastrale
-Formularelor 1-5
-Formularului nr. 19
Data limita depunere oferte: 28 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare servicii de masa pentru Zilele Municipiului Campia Turzii
Data publicarii: 21 Iulie 2017
Pret estimat: 2752.29 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform solicitarii de oferta nr. 19619/19.07.2017;
Data limita depunere oferte: 24 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: „Reabilitare canalizare menajera, str. Gheorghe Baritiu nr. 36-Bloc de locuinte sociale„
Data publicarii: 19 Iulie 2017
Pret estimat: 75211.76 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform -Invitatie de participare 19485/18.07.2017
-Caiet de sarcini Ad.17888/04.07.2017
-DUAE
-Modele formulare
-Planse 1,2,3,4
Data limita depunere oferte: 27 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
1)Executie
2)Proiectare
3)Avize si studii de teren
Valoarea achizitiei estimativ: 75.211,76 lei fara TVA
1)Executie- Valoarea achizitiei estimativ: 70.670,60 lei fara TVA
2)Proiectare- Valoarea achizitiei estimativ: 2.270,58 lei fara TVA
3)Avize si studii de teren- Valoarea achizitiei estimativ: 2.270,58 lei fara TVA

Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: „Servicii de elaborare DALI-Reabilitarea corpului de cladire tribuna si vestiare din incinta Stadionului Municipal „Mihai Adam” din Campia Turzii„,
Data publicarii: 19 Iulie 2017
Pret estimat: 31092.41 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform -Invitatie de participare/Anunt Intentie-19483/18.07.2017
-Nota Conceptuala-19098/13.07.2017
-Tema de proiectare-19099/13.07.2017
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 27 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
1)D.A.L.I.-Valoare estimativa a achizitie: 24.369,74 lei fara TVA
2)Cheltuieli pentru studii de specialitate-studiu geologic-Valoare estimativa achizitie: 924,36 lei fara TVA
3)Cheltuieli pentru documentatii suport si cheltuieli necesare pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii-avize de la detinatorii de retele-Valoare estimativa achizitie: 756,30 lei fara TVA
4)Cheltuieli privind expertizarea tehnica a constructiilor existente-expertiza tehnica-Valoare estimativa achizitie: 5.042,01 lei fara TVA

Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare materiale de prezentare si protocol pentru evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Campia Turzii
Data publicarii: 19 Iulie 2017
Pret estimat: 7143.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform Invitatiei de Participare nr. 19521/18.07.2017
Anexa la referat nr. 19358/17.07.2017
Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 21 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. MINI DESIGN S.R.L., CAMPIA TURZII
Castigator: S.C. MINI DESIGN S.R.L.
Pret ofertat: 7050.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de elaborare documentatii tehnice, DALI-imobil afectat de incendiu din str. Vasile Goldis nr. 6
Data publicarii: 18 Iulie 2017
Pret estimat: 8403.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 19.403/17.07.2017
-Notei conceptuale nr. 18.494/07.07.2017
-Temei de proiectare nr. 18.496/07.07.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 24 Iulie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
1)D.A.L.I.-Valoare estimativa achizitie: 4.873,95 lei fara TVA
2)Cheltuieli pentru studii de specialitate-studiu geologic-Valoare estimativa achizitie: 907,56 lei fara TVA
3)Cheltuieli pentru documentatii suport si cheltuieli necesare pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii-avize de la detinatorii de retele-Valoare estimativa achizitie: 714,28 lei fara TVA
4)Cheltuieli privind expertizarea tehnica a constructiilor existente-expertiza tehnica-Valoare estimativa achizitie: 1.907,57 lei fara TVA
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA-NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Castigator:
Pret ofertat:  
Primaria
Miercuri, 26 Iulie 2017
vizitator: 54.156.90.21