Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Achizitionare pachet de servicii artistice, scenotehnica (sonorizare si scena) si prezentare a evenimentului ”Ziua Recoltei”, ed. a XII-a, 26 septembrie 2018
Data publicarii: 17 Septembrie 2018
Pret estimat: 12941.18 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform ANUNT/INTENTIE nr. 25351/13.09.2018
conform ANEXA nr. 24624/05.09.2018
conform formulare 1,2,3,4,5, in format editabil
Data limita depunere oferte: 20 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare articole de sport pentru efectuare terapie prin gimnastica medicala
Data publicarii: 11 Septembrie 2018
Pret estimat: 1928.56 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform-Anunt Intentie nr.24945/10.09.2018
-Anexa la Referat nr.24401/04.09.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 19 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Achizitionare articole de sport pentru efectuare terapie prin gimnastica medicala

-Tunel cu cort-1 buc.
-Pietre senzoriale-1set(4 buc/set)
-Banda de alergat-1 buc.
-Bicicleta-1 buc.
-Hamac cort-1 buc.
-Rampa-1 buc.

Valoarea estimata a achizitiei: 1928,56 lei fara TVA

-Tunel cu cort-1 buc.-100,84 lei fara TVA
-Pietre senzoriale-1set(4 buc/set)-105,04 lei fara TVA
-Banda de alergat-1 buc.-504,2 lei fara TVA
-Bicicleta-1 buc.-462,18 lei fara TVA
-Hamac cort-1 buc.-294,12 lei fara TVA
-Rampa-1 buc.-462,18 lei fara TVA
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii topografice pentru identificarea, dezmembrarea si înscrierea în Cartea Funciara a suprafetelor de teren cu destinatia loc de joaca pentru copii în Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 10 Septembrie 2018
Pret estimat: 4168.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform -Anunt Intentie 24684/06.09.2018
-Anexa
-Amplasamente pentru servicii topografice nr.24354/03.09.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 18 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionarea de licente antivirus Bitdefender
Data publicarii: 04 Septembrie 2018
Pret estimat: 8403.36 lei / 200 buc /an exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Anunt Intentie nr. 24226/03.09.2018
conform Anexa nr. 23242/22.08.2018
conform formulare 1,2,3,4,5 in format editabil
Data limita depunere oferte: 07 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
1.SC ELECTRO ORIZONT SRL - TÂRGU MURE?
2.SC NEXT SMART IT SRL - CRAIOVA
3.TOP TECH SRL - CLUJ NAPOCA
4.SC PHOENIX IT SRL - BRA?OV
Castigator: SC ELECTRO ORIZONT SRL - TÂRGU MURE?
Pret ofertat: 6275.00 lei / 200 buc /an exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stanescu în municipiul Câmpia Turzii„
Data publicarii: 03 Septembrie 2018
Pret estimat: 15745.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 24248/03.09.2018
-Caiet de sarcini nr. 23223/21.08.2018
-Anexe
-Formulare
Data limita depunere oferte: 11 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
SC PROGESCOM SRL
SC FRANGOMY SOLUTIONS
MBC CONSULT SRL
Castigator: SC PROGESCOM SRL
Pret ofertat: 10800.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii topografice privind intabulare strada Pictor Nicolae Grigorescu
Data publicarii: 30 August 2018
Pret estimat: 672.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 23493/23.08.2018
-Anexa nr. Ad. 18391/02.07.2018
-Extras de Carte Funciara nr. 55094 Campia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 03 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
SC GENERAL TOPO WEST SRL
Castigator: SC GENERAL TOPO WEST SRL
Pret ofertat: 671.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Dezmembrare 95 mp terenul înscris în CF 50389 prevazut din top 1822/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Data publicarii: 29 August 2018
Pret estimat: 588.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 23497/23.08.2018
-Expunere de motive nr. 20013/18.07.2018
-Proiect de hotarare nr. 20014/18.07.2018
-Raport de specialitate nr. 20015/18.07.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 03 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
SC GENERAL TOPO WEST SRL
Castigator: SC GENERAL TOPO WEST SRL
Pret ofertat: 587.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionarea/confectionarea a 24 de costume nationale (12 costume fete, 12 costume baieti) reprezentative zonei Câmpiei Transilvaniei pentru ansamblul de dansuri traditionale maghiare „TULIPAN„ al Centrului Cultural Câmpia Turzii
Data publicarii: 29 August 2018
Pret estimat: 10924.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 23696/27.08.2018
-Anexa nr. 23011/20.08.2018
-Imagini costume
-Formulare 1,2,3,4,5
Data limita depunere oferte: 03 Septembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
GYORGY S. ERZSEBET I.I.
Castigator: GYORGY S. ERZSEBET I.I.
Pret ofertat: 10920.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Dezmembrare 95 mp terenul înscris în CF 50389 prevazut din top 1822/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Data publicarii: 13 August 2018
Pret estimat: 588.23 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform: -Anunt intentie nr. 22533/10.08.2018
-Expunere de motive nr. 20013/18.07.2018
-Proiect de hotarare nr. 20014/18.07.2018
-Raport de specialitate nr. 20015/18.07.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 22 August 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii topografice privind intabulare strada Pictor Nicolae Grigorescu
Data publicarii: 13 August 2018
Pret estimat: 672.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:
-Anunt intentie nr. 22537/10.08.2018
-Anexa nr. Ad. 18.391/02.07.2018
-Extras de Carte Funciara nr. 55094 Câmpia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 22 August 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Castigator:
Pret ofertat:  
Primaria
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.80.219.236