Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de verificari tehnice centrale si verificarile supapelor vaselor de expansiune a centralelor termice ce deservesc locatiile care apartin Serviciului Cultura
Data publicarii: 15 Martie 2018
Pret estimat: 2460.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 7.184/12.03.2018
-Anexa nr. 5.515/22.02.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 19 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Valoarea estimata a achizitiei: 2.460,00 lei fara TVA, din care:
-Servicii de verificari tehnice centrale (2 buc. Centrale 75 kw Palatul Cultural „Ionel Floasiu„; 1 buc. Centrala 45,5 kw Palatul Cultural „Ionel Floasiu„; 2 buc. Centrale 24 kw Palatul Cultural „Ionel Floasiu„;1 buc. Centrala 24 kw Arena de Tenis „Gavrila Vaida„)-Valoarea estimata a achizitiei: 1.590,00 lei fara TVA

-verificarile supapelor vaselor de expansiune a centralelor termice ce deservesc locatiile care apartin Serviciului Cultura (2 buc. Cazane Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev„; 2 buc. Centrale 75 kw Palatul Cultural „Ionel Floasiu„; 2 buc. Centrale 24 kw Palatul Cultural „Ionel Floasiu„; 2 buc. Centrale 24 kw Muzeul „Prima Scoala Româna 1879„; 1 buc. Centrala 24 kw Arena de Tenis „Gavrila Vaida„;1 buc. Centrala 24 kw Baza Sportiva „Mihai Adam„; 1 buc. Centrala 24 kw Baza Sportiva „Lut„; -Valoarea estimata a achizitiei: 870,00 lei fara TVA
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de fotografiere si de înregistrare-filmare pentru anul 2018 (începând cu data de 01.04.2018-31.12.2018)
Data publicarii: 15 Martie 2018
Pret estimat: 22400.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 7.200/12.03.2018
-Caiet de sarcini nr. 5.835/27.02.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 19 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Valoarea estimata a achizitiei: 22.400,00 lei fara TVA, din care:
-Servicii de fotografiere-Valoarea estimata a achizitiei: 8.400,00 lei fara TVA
-Servicii de înregistrare-filmare-Valoarea estimata a achizitiei: 14.000,00 lei fara TVA
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii topografice pentru înscriere imobil teren si constructie situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Piata Mihai Viteazu, nr. 1A, utilizata în prezent ca Centru Maternal
Data publicarii: 15 Martie 2018
Pret estimat: 1680.67 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 7.359/13.03.2018
-Anexa nr. 5.181/20.02.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 19 Martie 2018 Ora: 12:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de colectare-transport-incinerare deseuri periculoase cu risc biologic
Data publicarii: 13 Martie 2018
Pret estimat: 1512.60 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 6.981/09.03.2018
-Anexa Referat nr. 5.908/2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 16 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Servicii de colectare-transport-incinerare deseuri periculoase cu risc biologic de la 6 puncte de lucru:
-Centrul de zi pentru adulti
-Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice
-4 Cabinete medicale scolare
începând cu data de 01.04.2018.
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii topografice pentru rectificare limite de proprietate zona de agrement „Trei Lacuri„ ,intabulare drum vicinal ce deserveste zona pâna la accesul la zona de agrement „Trei Lacuri„
Data publicarii: 12 Martie 2018
Pret estimat: 3000.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 7.087/09.03.2018
-Anexa nr. 7.035/1/09.03.2018
-Anexa nr. 7.035/2/09.03.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 13 Martie 2018 Ora: 12:00
Observatii:
Valoarea estimata a achizitiei: 3.000 lei fara TVA, din care:
1)Rectificare limite de proprietate zona de agrement „Trei Lacuri„ -Valoarea estimata a achizitiei: 2.000 lei fara TVA
2)Intabulare drum vicinal ce deserveste zona pâna la accesul la zona de agrement „Trei Lacuri„-Valoarea estimata a achizitiei: 1.000 lei fara TVA
Pentru obtinere taxe, avize si acorduri oferta declarata câstigatoare va beneficia de o suma maxima de 2.000 lei.
Ofertanti:
Solicitare clarificari:
1)Care sunt actele care stau la baza rectificarii?
2)Care este drumul vicinal a fi intabulat?
3)Care este suprafata de teren pt care se solicita rectificarea?
Raspunsuri gasiti in Adresa nr Ad 7227/12.03.2018 atasata.

MOLDOVAN ANDREI ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
Castigator: MOLDOVAN ANDREI ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
Pret ofertat: 2870.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare servicii artistice pentru evenimentul din data de 23.03.2018 - ”Ziua Internationala a Romilor”
Data publicarii: 09 Martie 2018
Pret estimat: 2100.84 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform anuntului de intentie nr 6868/07.03.2018
Data limita depunere oferte: 13 Martie 2018 Ora: 12:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare de produse alimentare sub forma de bufet suedez -necesare Serviciului Cultura pentru masa cu tema -Portretul mamei in literatura romana-
Data publicarii: 05 Martie 2018
Pret estimat: 458.71 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform solicitare oferta de pret nr. 6183/01.03.2018- anexata
conform anexa la referat nr. 5269/26.02.2018 - anexata
Data limita depunere oferte: 06 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
NOVO ARDO SRL-D
Castigator: NOVO ARDO SRL-D
Pret ofertat: 450.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Înscriere în Cartea Funciara strada George Bacovia prin efectuarea urmatoarelor operatiuni: -dezmembrare teren înscris în CF 54985 aferent strazii George Bacovia; -alipire imobile astfel încât sa fie înscrisa în CF toata strada George Bacovia
Data publicarii: 02 Martie 2018
Pret estimat: 1261.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 6.345/02.03.2018
-Anexa nr. 5.803/27.02.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 07 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. MELNY S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. TOPOELIPS S.R.L. sat Gilau
Castigator: S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L. Cluj-Napoca
Pret ofertat: 998.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de consultanta: Amenajare zona cultural-recreativa „Trei Lacuri„ din Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 02 Martie 2018
Pret estimat: 50000.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 6.370/02.03.2018
-Nota de fundamentare nr. 5.935/27.02.2018
-Caiet de sarcini nr. 5.934/27.02.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 09 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. EDG CONSULT S.R.L. Craiova
S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. Bucuresti
S.C. PROGRESS ADVISORY ROMANIA S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. SIAB DEVELOPMENT S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. TOMAD S.R.L. sat Salicea, com Ciurila
S.C. DISTINCT PROIECT S.R.L.-D Cluj-Napoca
S.C. ARMAIA SPA CORNER S.R.L. Bucuresti
S.C. VULPOI&TOADER MANAGEMENT S.R.L. Buftea
S.C. CREATIVE ROLE AVL S.R.L. Buzau
S.C. EUROTOP CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. URBA S.R.L. Cluj-Napoca
Castigator: S.C. EDG CONSULT S.R.L. Craiova
Pret ofertat: 17400.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de consultanta: Construire Centru Social de Zi, Patinoar si Skate Parc în Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 02 Martie 2018
Pret estimat: 50000.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 6.368/02.03.2018
-Nota de fundamentare nr. 5.939/27.02.2018
-Caiet de sarcini nr. 5.938/27.02.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 09 Martie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. EDG CONSULT S.R.L. Craiova
S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. Bucuresti
S.C. PROGRESS ADVISORY ROMANIA S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. SIAB DEVELOPMENT S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. TOMAD S.R.L. sat Salicea, com Ciurila
S.C. DISTINCT PROIECT S.R.L.-D Cluj-Napoca
S.C. ARMAIA SPA CORNER S.R.L. Bucuresti
S.C. VULPOI&TOADER MANAGEMENT S.R.L. Buftea
S.C. CREATIVE ROLE AVL S.R.L. Buzau
S.C. EUROTOP CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca
Castigator: S.C. EDG CONSULT S.R.L. Craiova
Pret ofertat: 17400.00 lei exclusiv TVA
Primaria
Sambata, 17 Martie 2018
vizitator: 54.224.28.203