Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Furnizarea de servicii de management energetic pentru localitati
Data publicarii: 28 Aprilie 2017
Pret estimat: 1680.67 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 11.408/26.04.2017
-Anexei la referat nr. 10.646/19.04.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 05 Mai 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de întretinere centrala telefonica din institutia Primariei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicarii: 28 Aprilie 2017
Pret estimat: 336.13 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 11.424/26.04.2017
-Anexei nr. 10.651/19.04.2017
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 03 Mai 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare parcare strada Facliei nr. 2„ din cadrul proiectului „Lucrari de amenajari parcari în Municipiul Câmpia Turzii„
Data publicarii: 28 Aprilie 2017
Pret estimat: 998.31 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 11.606/27.04.2017
-Caietului de sarcini nr. 10.511/14.04.2017
-Anexelor 1-17
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 03 Mai 2017 Ora: 15:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile de reabilitare imobil din str. 1 Decembrie 1918 nr. 4 Câmpia Turzii
Data publicarii: 28 Aprilie 2017
Pret estimat: 3113.86 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 11.609/27.04.2017
-Caietului de sarcini nr. 2.432/26.01.2017
-Anexelor 1-17
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 03 Mai 2017 Ora: 15:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de asistenta tehnica- dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Lucrari de modernizare str. Piata Mihai Viteazu (inclusiv zona Tiver acces în str. Laminoristilor)„ din cadrul proiectului „Lucrari de modernizare strazi în Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 28 Aprilie 2017
Pret estimat: 17319.32 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare/Anunt intentie nr. 11.603/27.04.2017
-Caietului de sarcini nr. 10.794/19.04.2017
-Anexelor 1-17
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 02 Mai 2017 Ora: 15:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic Pavel Dan din Municipiul Campia Turzii-servicii de proiectare-etapa I faza DALI si servicii de consultanta
Data publicarii: 26 Aprilie 2017
Pret estimat: 100000.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: - Conform:-Invitatiei de participare nr.11339/26.04.2017
- Caietului de sarcini nr. 9284/03.04.2017
- Formularelor 1-6
- Model contract
Data limita depunere oferte: 02 Mai 2017 Ora: 12:00
Observatii:
Valoare totala estimativa: 100000 lei, fara TVA, din care:
1)Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie:40000 lei, fara TVA
2)Studii si avize: 15000 lei, fara TVA
3)Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei aferente depunerii proiectului: 45000 lei, fara TVA

Solicitarile de clarificari se vor depune pana la data de 28.04.2017, ora 12:30, pe e-mail:achizitii@campiaturzii.ro
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de instructor coregraf pentru ansamblul de dansuri maghiare Tulipan Neptancegyuttes
Data publicarii: 26 Aprilie 2017
Pret estimat: 1050.42 lei / lei/luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform Invitatiei de Participare/Anunt Intentie nr. 10956/21.04.2017
Data limita depunere oferte: 28 Aprilie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii foto-video pentru evenimentele organizate de Primaria Municipiului Campia Turzii pe parcursul anului 2017
Data publicarii: 25 Aprilie 2017
Pret estimat: 33613.00 lei / an exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform invitatiei de participare nr. 11074/24.04.2017
Data limita depunere oferte: 02 Mai 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare medicamente si materiale sanitare pentru Cabinetele Medicale Scolare
Data publicarii: 25 Aprilie 2017
Pret estimat: 1531.09 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform invitatiei de participare nr. 11111/24.04.2017
Data limita depunere oferte: 27 Aprilie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Instructor coregraf pentru ansamblul ”Ardeleana” al Centrului Cultural Campia Turzii
Data publicarii: 25 Aprilie 2017
Pret estimat: 1042.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform invitatiei de participare nr. 11053/24.04.2017
Data limita depunere oferte: 27 Aprilie 2017 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Primaria
Sambata, 29 Aprilie 2017
vizitator: 54.224.143.233